Spuitwerk

Nadat het straalwerk, schadeherstel, schuur en plamuurwerk gedaan is, wordt het tijd voor de spuitafdeling om in actie te komen. Het te spuiten oppervlak zal grondig gereinigd moeten worden door middel van afblazen en ontvetten. Vervolgens zullen de delen die niet meegespoten mogen worden als ramen, deuropeningen en kunststofdelen afgeplakt worden met zogenaamd maskeerpapier.

Ondertussen wordt de lak gemaakt en gecontroleerd of de kleur overeenkomt met het te spuiten voertuig. Indien dit niet het geval is zal er handmatig worden bijgetint totdat de kleur het gewenste resultaat geeft. Inmiddels zal het voertuig in één van de spuitcabines gezet worden, waarna het nog een laatste keer van stof ontdaan wordt. Dit wordt gedaan door middel van afblazen en het afnemen van het oppervlak met een zogenaamde “kleefdoek”. Nu is het voertuig gereed om gespoten te worden. De spuiter zal zijn beschermende middelen als spuitoveral, handschoenen en spuitmasker aandoen, verf in de spuit doen en gaan starten. Afhankelijk van de wensen van de klant zullen er één of meerdere kleuren gespoten worden, in elkaar overlopend of met strakke lijnen van elkaar gescheiden en wel of niet afgespoten met een blanke-lak laag.

Na het spuiten zal de temperatuur in de spuitcabine opgestookt worden tot 60 graden Celsius zodat de lak goed kan drogen. Nu kan het maskeerpapier worden verwijdert en gaat het voertuig terug naar de personen of bedrijfswagen afdeling om te worden afgebouwd.

35 36

Milieu

Om het milieu zoveel mogelijk te ontzien zijn we altijd alert op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schadeherstel en milieu. Zo spuiten we al jaren met zogenaamde HVLP spuitpistolen, High Volume-Low Pressure. Deze pistolen hebben als eigenschap dat je met minder lak ten opzichte van een conventioneel spuitpistool toch een goed resultaat krijgt.

Om de uitstoot van oplosmiddelen terug te dringen spuiten we met moderne lakken op waterbasis en met zogenaamde high-solid lakken. Deze laatste lakken bevatten een veel hoger gehalte aan vaste stoffen en dus ook minder oplosmiddelen ten opzicht van conventionele lakken. Beide typen lakken voldoen minimaal aan de strengste normen uit de milieu wetgeving. Uiteraard kunnen we met deze lakken alle mogelijke kleuren maken om zo uw auto onzichtbaar te kunnen herstellen. En mocht een standaard kleur niet goed genoeg zijn ten opzichte van uw auto, dan zijn onze medewerker getraind in het bijtinten van kleuren, zodat we toch een perfect resultaat kunnen afleveren.

Vragen? Mail Ons! info@autoschadegruppen.nl
Autoschade Gruppen