Voorbewerkingsruimte

Voordat de nieuwe onderdelen gemonteerd kunnen worden, moeten eerst de te vervangen onderdelen gedemonteerd worden.

Een goede demontage van de auto is belangrijk voor de verdere behandeling van de auto. Door de demontage goed uit te voeren kan er sneller gewerkt worden aan het weer opbouwen van de auto.

De defecte onderdelen worden gedemonteerd en eventueel bewerkt voor hergebruik, de rest wordt afgevoerd. Wanneer het plaatwerk weer in het juiste model gebracht is, wordt het geschuurd. Vervolgens wordt het gespoten en gemonteerd.

Uitdeuken zonder spuiten Dit is een techniek waarmee schades sneller kunnen worden hersteld. Met name bij zeer kleine schades kan dit een zeer grote kostenbesparing opleveren doordat er een beperkt aantal onderdelen worden gedemonteerd en spuiten overbodig wordt.

30 31

Vragen? Mail Ons! info@autoschadegruppen.nl
Autoschade Gruppen